Innovatieve route

Logo - Veerkrachtig bos

Onze bossen veerkrachtiger maken, vooral met het oog op de klimaatverandering, is een grote uitdaging voor de toekomst. Het project "Innovatieve vernieuwingsroutes" wil een netwerk van percelen met innovatieve vernieuwingsroutes in privébossen beschrijven en verantwoorden. Het project maakt deel uit van de Waalse projectoproep "Resilient Forest".


De Waalse bossen worden geconfronteerd met een ongekende gezondheids- en klimaatcrisis en boseigenaars worden aangespoord om hun praktijken te veranderen. Er wordt hen aangeraden anders te handelen om hun percelen te regenereren en zo bossen te verkrijgen die veerkrachtiger zijn, vooral met het oog op de klimaatverandering. Praktisch gezien betekent dit dat ze moeten afstappen van het relatief eenvoudige huidige beheer van monospecifieke opstanden met een gelijkmatige leeftijd en dat ze de regeneratie op verschillende manieren moeten diversifiëren: soorten diversifiëren, opstanden onregelmatiger maken, meer gebruik maken van natuurlijke regeneratie, opstanden verrijken door celbeplanting1 of de methoden voor het voorbereiden van de percelen wijzigen. Deze nieuwe routes worden zelden geïmplementeerd door landeigenaren vanwege een gebrek aan kennis over de ins en outs van deze nieuwe praktijken en een gebrek aan gevalideerde technische referenties. Deze situatie leidt tot een laag niveau van vertrouwen in deze nieuwe regeneratietechnieken.

Het project "innovatieve regeneratieroutes" heeft als doel boseigenaren te ondersteunen bij het veranderen van hun praktijken door middel van verschillende voorbeeldexperimenten in het veld.

Het doel is om deze routes te evalueren op het gebied van bosbouw, economie, veerkracht en biodiversiteit en om het netwerk te gebruiken als leermiddel om de geïdentificeerde beste praktijken te verspreiden onder particuliere boseigenaren en -beheerders. Deze beste praktijken hebben betrekking op intelligente soortendiversificatie, de integratie van natuurlijke regeneratie, veranderingen in de voorbereidingsmethoden voor de locatie en bodembescherming.
Sinds de start van het project werden niet minder dan 78 percelen bezocht die interessante routes uitvoerden, waardoor de database van het project kon worden uitgebreid. Deze informatie werd ook gebruikt voor het opstellen van technische fiches, gepubliceerd in artikelen in Silva Belgica.


Routes ingesteld

Datasheets in uitvoering

Kaart van Wallonië met innovatieve routeplots

Deze acties zullen in 2024 worden voortgezet en we zijn nog steeds op zoek naar interessante percelen om aan ons panel toe te voegen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Logo - Veerkrachtig bos
Verzoeken op maat