Steun van burgers voor het bos

Home > Ontdek Forest Friends > Steun van burgers voor het bos

U bent particulier en wenst herbebossing in België te steunen

Plant een boom

Plant in België

Ontdek het aanbod van onze partners om bij te dragen aan beplantingsprojecten in België, PlantC.

Dankzij het uitgebreide netwerk van landbouwers en geëngageerde spelers is PlantC het enige initiatief dat bedrijven en particulieren de kans biedt om lokaal actie te ondernemen. Hagen, boomgaarden, herbebossing van onze Belgische bossen, agrobosaanplantingen, hakhout, miscanthus, enz. Met PlantC kun je op verschillende niveaus actie ondernemen: bijdragen aan koolstofvastlegging; verbetering van de biodiversiteit; behoud van bodem- en waterkwaliteit. En allemaal bij jou in de buurt!

Word vrijwilliger boswachter

Wil je praktische actie ondernemen in het veld? SRFB biedt een scala aan vrijwilligersmogelijkheden die bij jou passen:

Bosbouwgids: het plezier van het verbinden van mensen en het bos

Als schakel tussen boseigenaren en nieuwsgierigen naar het bos, openen bosgidsen de deuren van het kreupelhout voor jong en oud voor een kennismaking met het bos. Ze nemen ook deel aan verschillende evenementen, beurzen en shows om het grote publiek bewust te maken en te informeren.

Waarnemerscorrespondenten: altijd bereid om meer te leren

In België, net als elders, is de gezondheid van onze bossen een belangrijke kwestie in het licht van de klimaatverandering en de vele aanvallen, zowel biotische als abiotische, waaraan ze worden blootgesteld. In nauwe samenwerking met het Observatoire Wallon de la Santé des Forêts (OWSF) worden correspondentwaarnemers aangeworven om een actieve rol te spelen in het opvolgen van de gezondheid van de bossen.

Coaches

Onze coaches zijn ervaren boseigenaars die hun knowhow willen delen met eigenaars en beheerders die vragen hebben. Ze dragen de waarden van de SRFB hoog in het vaandel: gezelligheid en delen! De coaches, die getraind zijn in actief luisteren, leggen bevoorrechte contacten met leden die nieuw zijn in bosbeheer of met meer ervaren eigenaars die met een specifieke vraag zitten. Ze nemen ook deel aan plantcontroles in het kader van herbebossingsbeurzen toegekend door de SRFB en aan intergenerationele plantprojecten in klumps (cellen van 25 bomen die dicht bij elkaar geplant worden, een ideaal middel om de kinderen en kleinkinderen van eigenaars te interesseren voor het beheer van familiebossen).

Trees For Future vrijwilligers: de durf om in de toekomst te geloven

Het Trees for Future onderzoeksproject is gestart ter gelegenheid van de 125e verjaardag van de KBBM en heeft als doel soorten te identificeren die veerkrachtiger zijn en beter aangepast aan klimaatverandering, soorten die onze bossen van morgen zullen diversifiëren.

De TFF-vrijwilligers zijn essentiële schakels in dit langetermijnproject en maken veldmonitoring mogelijk van de experimentele systemen verspreid over verschillende bossen in België. De opleiding door de KBBM geeft je de kennis die je nodig hebt om zelfstandig metingen en gezondheidsobservaties uit te voeren in het veld.

Vrijwilliger zijn bij KBBM betekent enthousiasme tonen, maar ook professionaliteit en vaardigheden! Elke nieuwe vrijwilliger begint met de training die wordt aangeboden door KBBM. Naast het veldwerk wordt elke missie zorgvuldig voorbereid en wordt er achteraf een rapport opgesteld voor de KBBM en/of de eigenaar.

Banen - stages - vrijwilligers

Vul de onderstaande velden in om te solliciteren.

Trees for Future

Samen bouwen aan de bossen van morgen...

Vandaag bomen planten is een nuttig en zeer symbolisch gebaar. Het is echter ook een gok op de toekomst: hoe kunnen we er in de context van klimaatverandering zeker van zijn dat wat vandaag wordt geplant het klimaat van morgen zal overleven?

Onze bossen lijden onder klimaatverandering: opeenvolgende droogtes, stormen, waterstress, aanvallen van insecten en schimmels,...

Vandaag de dag vertonen de meeste dominante boomsoorten die onze bossen bevolken (sparren, beuken, eiken, essen...) tekenen van zwakte.

Bezorgd vraagt de bosbouwwereld zich af welke soorten ze moet planten en/of stimuleren om het bos van morgen voor te bereiden, dat meerweerbaar is en in staat om de economische, ecologische en sociale uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan.

Om het "veld van mogelijkheden" te ontsluiten, startte de KBBM in 2018 het "Trees for Future - Bosarboretums"-project met als doel boomsoorten en herkomstvariëteiten te identificeren die bossen helpen zich aan te passen aan klimaatverandering.

Trees for Future steunen betekent durven geloven in morgen!