Informatie over de bossen

3 belangrijke dynamische

Ons grondgebied bestaat voor een groot deel uit bossen. Het bos vervult 3 belangrijke dynamische functies ten dienste van de maatschappij

Door de productie van hout schept het bos talrijke jobs op het terrein en aan de afnemerzijde (zagerij, papier, panelen…) ;

Het bos herbergt een grote biodiversiteit, beschermt de bodem tegen erosie, en heeft een positief effect op de cycli van water en lucht door de aanmaak van zuurstof en als koolstofput ;

Het bos verwelkomt al wie op zoek is naar zuivere lucht en ruimte, het is een leefplaats voor iedereen: wandelaars, vissers, jagers,… ;

In het licht van klimaatverandering is het behoud van deze verschillende functies een uitdaging als bossen ons de voordelen van hun diensten willen blijven bieden. Meer veerkrachtige bossen zijn eerst en vooral meer diverse bossen, in termen van soorten, bosbouwpraktijken, genetica en habitats.

Met dit in gedachten heeft KBBM het "Mozaïekbos" concept geadopteerd en aangepast als een manier om na te denken over het bos van de toekomst.


De Belgische bossen

In 150 jaar tijd is de bosbedekking
verhoogd met 25%.

Cijfers, verspreiding van soorten, natuurbehoud, PEFC-certificering. Ontdek meer over de bossen in België.

Silva Belgica 6 2023

Silva Belgica en Silva Mail

Als u op de hoogte wilt blijven van bosbouwnieuws, meer wilt weten over bosbouw of meer wilt weten over KBBM en haar activiteiten, dan zijn er twee essentiële bronnen voor u:

Silva Belgica

Notre revue bimestrielle riches d’articles scientifiquement avisés et d’informations sur les évolutions du monde forestier.

Silva Mail

Notre Newsletter mensuelle, totalement gratuite, registreren met één klik!

Persoon die de silva mail nieuwsbrief leest

Gezondheidswaarnemers van de bossen

Bomen lijden aan ziekten, afsterven en aanvallen.

Bosbomen en opstanden zijn altijd onderhevig geweest aan ziekten, rot en plagen.

Resultaat van een schorskeveraanval

Bastkevers

Europa's grootste bosplagen.

Sinds augustus 2018 hebben sparrenbomen in onze bossen te lijden onder talrijke aanvallen van de Ips typograaf (schorskever), voornamelijk als gevolg van hun verzwakking door de droogte.

windturbines in het bos

Windenergie in bossen: de KBBM zegt nee

Standpunt van het Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij

Gezien het groeiend aantal windmolenparkprojecten in bossen heeft de KBBM een standpunt ingenomen met een standpunt tegen inplantingen en dus tegen een uitsluiting van nieuwe installaties.

Bosmozaïek illustratie

Het mozaïekbos

Onze benadering van bossen en bosbouw

Met de evolutie van de visie op het bos, zowel door het publiek als door de boswachters zelf, is de productiefunctie ervan niet langer noodzakelijkerwijs dominant in alle geesten. Ook de sociale en milieufuncties hebben een essentiële status verworven. We zouden het hier ook kunnen hebben over ecosysteemdiensten (koolstofopslag, waterfiltratie, houtproductie, enz.).

Slippen in het bos

Lijst van paardenstuwadoors

Certains membres de la Société Royale Forestière de Belgique ont exprimé le souhait d’utiliser le débardage à cheval dans leurs exploitations. Cependant, cette intention s’accompagne souvent d’une difficulté à trouver les prestataires adéquats.

Ainsi, vous trouverez ci-contre la liste des débardeurs à cheval établie par l’asbl Meneurs. Si vous avez malgré tout des difficultés à organiser votre chantier, contactez l’asbl meneurs qui se fera un plaisir de vous épauler (https://meneurs.be/groupemeneurs@gmail.com).

Zin om te lezen?