De gezondheid van de bossen

Home > Informatie over de bossen > De gezondheid van de bossen

Gezondheidswaarnemers van de bossen

Bosbomen en houtopstanden zijn altijd al onderhevig geweest aan ziekten, rot en plagen. De huidige extreme klimaatveranderingen maken bossen nog vatbaarder voor ziekteverwekkers. In deze context is het bewaken van de gezondheid van onze bossen van bijzonder belang.

De KBBM is samen met het Observatoire wallon de la Santé des forêts (OWSF) en de Cellule d'Appui à la Petite Forêt Privée (CAPFP) betrokken bij het monitoren van de gezondheid van de bossen.Een artikel in Silva Belgica 1/2020 bespreekt de evaluatie van 2019 van het werk van de vrijwillige waarnemers van de KBBM.

De OWSF heeft een netwerk van Correspondent-waarnemers opgezet waarbij de vrijwillige boswachters van de KBBM en het Cellule d'Appui team zich hebben aangesloten. Ze zijn nu opgeleid om de gezondheidstoestand van privébossen te observeren en erover te rapporteren.

De diensten van de gezondheidswaarnemers

Bewaking van plantages

Heb je net een perceel beplant? De monitoringprotocollen worden uitgevoerd op winteraanplantingen, op twee momenten: in mei-juni en in oktober. Ze zorgen voor een gedetailleerde monitoring van de gezondheid van toekomstige opstanden. De betrokken aanplantingen moeten minstens 400 planten van dezelfde soort bevatten om waarnemingen te kunnen doen volgens het OWSF-protocol. Merk op dat het niet verplicht is om een aanplanting van één soort te hebben, integendeel. Gemengde aanplantingen zijn perfect aanvaardbaar, maar een minimum van 400 planten van een bepaalde soort is vereist om de soort te kunnen opvolgen.

Controle op korte termijn

Constateert u afsterven of gezondheidsproblemen in uw opstanden, maar weet u niet wat de oorzaak is of kunt u de verantwoordelijke ziekteverwekkers en/of plagen niet identificeren? Een correspondent-waarnemer kan naar u toe reizen en de nodige waarnemingen en monsters nemen om samen met de OWSF een diagnose te stellen.

Regelmatige gezondheidscontrole

Als uw eigendom groter is dan 50 ha, kunt u een tweejarig abonnement nemen voor twee tot vier bezoeken, die zowel gebruikt zullen worden om specifieke gevallen op te volgen en uw vragen te beantwoorden, als om de OWSF te voorzien van gegevens voor het monitoren op lange termijn van trends in de verschillende bosplagen.

Zoals alle bosbouwers weten, is het leven van een bos veel langer dan het leven van een mens. Sommige observaties kunnen leiden tot directe en voor de hand liggende conclusies, terwijl andere enkel op lange termijn en in combinatie met andere analyse-elementen resultaten zullen opleveren.

Een beroep doen op een waarnemer-correspondent betekent hulp krijgen in het heden en bijdragen aan de kennis van de toekomst.


De schimmel

De schimmel is een esziekte die veroorzaakt wordt door een microscopische schimmel, Hymenoscyphus fraxineus. Deze uit Azië afkomstige schimmel werd in 2006 officieel geïdentificeerd op de grens tussen Polen en Litouwen en werd in 2010 voor het eerst in Wallonië gerapporteerd door het Centre Wallon de Recherches Agronomiques in een essenbos in Henegouwen.

In slechts een paar jaar tijd zijn alle essenstammen aangetast, in verschillende mate afhankelijk van de leeftijd van de bomen.

Er werd een onderzoeksartikel gepubliceerd in Silva Belgica (nr. 5 | 2022) met een analyse van de symptomen, plantvooruitzichten, identificatie van potentieel tolerante essen en een conclusie over de toekomst van deze soort.


Het letterzetter

Sinds augustus 2018 hebben sparrenbomen in onze bossen te lijden onder talrijke aanvallen van de Ips typograaf (schorskever), voornamelijk als gevolg van hun verzwakking door de droogte. In 2021 rapporteert de OWSF een scherpe daling in aanvallen die verband houden met typografische ips.  De situatie verschilt van regio tot regio, maar lokaal zijn zware aanvallen nog steeds mogelijk.

Scolyte

Gezondheidsproblemen in je stands?

Doe een beroep op onze gezondheidswaarnemers!

Ze komen een diagnose stellen!
Deze service is gratis voor KBBM-leden.

Pierre-Olivier Bonhomme | Innovatieve routes en training
po.bonhomme@srfb-kbbm.be of 081 62 74 26

Verzoeken op maat