Het letterzetter

Home > Informatie over de bossen > Het letterzetter

Het letterzetter

Sinds augustus 2018 hebben sparrenbomen in onze bossen te lijden onder talrijke aanvallen van de Ips typograaf (schorskever), voornamelijk als gevolg van hun verzwakking door de droogte. In 2021 rapporteert de OWSF een scherpe daling in aanvallen die verband houden met typografische ips.  De situatie verschilt van regio tot regio, maar lokaal zijn zware aanvallen nog steeds mogelijk.

De boekdrukkever is een parasitaire kever van sparrenbomen uit de familie van de scolytidae. Het is de grootste bospest in Europa. Deze schorskever legt zijn eitjes onder de schors van recent ontwortelde of gebroken bomen en op verzwakte of recent gevelde bomen. In gunstige broedomstandigheden (wind of droogte bijvoorbeeld) woekert het insect en valt het staande, ogenschijnlijk gezonde bomen aan.

Het insect produceert over het algemeen twee generaties per jaar, hoewel een derde generatie mogelijk is in zeer warme zomers. Het insect overwintert onder de schors, als die nog aanwezig is, of in het strooisel (alleen de imago's, niet de larven). Letterzetters ontwikkelen zich niet op droge, naaldloze bomen zonder schors. Het verwijderen van deze individuen is geen prioriteit. Ten slotte betekent de aanwezigheid van letterzetters niet dat de hele opstand moet worden gerooid.

Hoe behandel ik mijn sparren met letterzetters?

Hoe kunnen we door schorskevers aangetaste sparrenbomen - die momenteel onverkoopbaar zijn - "neutraliseren" om de bomen die nog gezond zijn te behouden? De meest effectieve techniek is nog steeds ontschorsen, omdat de spar niet langer aantrekkelijk is, de operatie het grootste deel van de populatie schorskevers vernietigt en het hout langer houdbaar is.

Als ontschorsen niet mogelijk is, is het alternatief om de bomen die ontschorst en geveld zijn te bespuiten. In dit geval worden de geïnfecteerde sparren naar de opslagplaats gesleept en vlak voordat ze opgestapeld worden, bespoten met een insecticide door een professional met een fytolicentiecertificaat.

Gezien de impact van gewasbeschermingsmiddelen op het milieu en de menselijke gezondheid raadt de SRFB deze saneringstechniek niet aan. Mocht deze techniek toch gebruikt worden, dan vindt u in deze video alle nuttige informatie over de regels van goed gebruik om het doel te bereiken en tegelijkertijd de impact te beperken.

 SRFB wil PreventAgri en het bedrijf Pirothon bedanken voor hun medewerking aan deze informatievideo.

Geschiedenis van letterzetters

Van 2018 tot 2020 werden sparren aangevallen door de letterzetter. Het vochtige, koele klimaat van 2021 maakte een einde aan de epidemie en we wachten af hoe het probleem zich in 2022 ontwikkelt om de neerwaartse fase van dit grote gezondheidsprobleem te bevestigen.

Dit is de achtergrond van de mobilisatie van de KBBM en de maatregelen van het Waalse Gewest om boswachters die getroffen zijn door de sparrenziektecrisis te ondersteunen.

nieuwspictogram

De milde temperaturen van de afgelopen dagen en de weersvoorspellingen kunnen binnenkort de eerste vlucht van 2022 van de typograaf veroorzaken. Het is belangrijk voor managers om zo goed mogelijk voorbereid te zijn.

Besluit van de Waalse regering houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de uitbraak van de sparrenbastkever houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de uitbraak van de sparrenbastkever

Circulaire ter interpretatie van artikel 23 van de AGW van 27 mei 2009 betreffende de inwerkingtreding en uitvoering van het decreet van 15 juli 2008 inzake het bosbouwwetboek.

Eigenaars of beheerders van sparrenopstanden mogen naar hun eigendom reizen in het kader van het toezicht op en het beheer van de schorskevercrisis.

Circulaire ter interpretatie van het besluit van de Waalse regering van 16 juli 2020 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de uitbraak van de sparrenbastkever.

Toespraak van de minister voor het Waalse parlement over de verschillende steunmaatregelen die zullen worden genomen.

Letterzetter alert! De typograaf begint te vliegen. De meevallers worden al aangevallen.

KBBM is bezig met het opzetten van een nieuwe ondersteuningsdienst.

Ondersteunende dienst - Letterzetters 2020

Voor het 3e achtereenvolgende jaar hebben sparren te lijden onder aanvallen van de Ips typograaf (schorskever). Deze crisis wordt nog verergerd door de verlamming van de houtindustrie als gevolg van de Covid-19 opsluiting. De KBBM mobiliseert zich om bosbouwers te ondersteunen:

KBBM beveelt 4 maatregelen aan boseigenaren aan:

  • Bomen aangetast door de schorskever lokaliseren en vangen
  • Vellen en verwijderen van bomen
  • Desensibilisatie, hetzij door ontschorsen, hetzij door fytosanitaire behandeling*
  • Slippen en opslag langs de weg

Lees meer over de maatregelen

*KBBM raadt deze wettelijk toegestane techniek niet aan gezien de impact van gewasbeschermingsmiddelen op het milieu en de menselijke gezondheid. Indien deze techniek toch gebruikt wordt, worden de strikte gebruiksvoorwaarden uiteengezet in deze video..

Nieuwe dienst!

De KBBM biedt een nieuwe ondersteuningsdienst voor eigenaren van sparrenopstanden met schorskevers, om hen te helpen de problemen en de te nemen maatregelen te begrijpen.

Wat zijn je opties? De boel de boel laten en niets doen. Of, ondanks de moeilijkheden, proberen iets te doen aan de schorskevers om het risico van aanvallen op de opstanden die nog gezond zijn te verminderen, en sneller beginnen met herbebossing..

Het team en een aantal vrijwilligers van KBBM zullen met je samenkomen om oplossingen te bespreken en je door te verwijzen naar professionals die acties kunnen uitvoeren die specifiek zijn voor jouw situatie.

U kunt het onderstaande formulier gebruiken om uw verzoek in te dienen, waarop wij onmiddellijk zullen reageren. Met dit formulier kunt u ons ook een machtiging geven om naar uw bos te reizen, ondanks de inperkingsmaatregelen.

Reminder: je hebt voorrang voor onze plantsteun om door gezondheidsproblemen beschadigde opstanden te herstellen.

Ondersteuning tegen letterzetter

Standen met letterzetters?

Doe een beroep op het KBBM-team en zijn vrijwilligers!

Deze service is gratis voor KBBM-leden.

Ondersteuning tegen letterzetter

Verzoek aan de SRFB voor een bezoek van een personeelslid of een SRFB-vrijwilliger met een overeenkomst, in het kader van het beheer van milieu- en gezondheidscrisissen met betrekking tot sparrenletterzetters".
Vul de onderstaande velden in


Locatie van het bosgebied


Informatie waarmee rekening moet worden gehouden


Ik zou de KBBM willen vragen om een bezoek van een personeelslid of een KBBM-vrijwilliger onder contract, in het kader van het beheer van milieu- en gezondheidscrisissen met betrekking tot sparrenbastkevers.

In het kader van de federale inperkingsmaatregelen van 18 maart 2020 specificeert de circulaire van minister Tellier van 17 april 2020 dat eigenaars of beheerders die door een eigenaar zijn gemandateerd, toestemming hebben om naar hun eigendom te reizen in het kader van de bewaking en het beheer van de letterzetters.

Als eigenaar van bovengenoemde percelen machtig ik hierbij de door KBBM aangewezen persoon om deze taak uit te voeren.

Gezondheidsproblemen

Gezondheidsproblemen in je stands?

Doe een beroep op onze gezondheidswaarnemers!

Ze komen een diagnose stellen!
Deze service is gratis voor KBBM-leden.

Verzoeken op maat

Voor meer informatie:

Documenten:

Nuttige websites:

Zin om te lezen?