De Belgische bossen

Home > Informatie over de bossen > De Belgische bossen

De Belgische bossen in cijfers

Vandaag beslaan de Belgische bossen 23% van het nationale grondgebied, oftewel iets meer dan 700.000 ha verspreid over de drie gewesten van het land: 79.8% in Wallonië, 19.9% in het Vlaamse Gewest, 0,3% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In 150 jaar is de bosoppervlakte met 25% toegenomen.

53% van de Belgische bosbouwgebied is van private boseigenaars. Met een gemiddelde oppervlakte van 2,5 ha per eigenaar en meer dan 100.000 eigenaren, wordt het privébos gekenmerkt door een relatief grote versnippering en een grote diversiteit aan eigenaren.

De resterende 47% behoort tot het publieke domein. Dit zijn bossen in staatseigendom die tot de Gewesten, gemeenten en provincies, OCMWs, kerkfabrieken behoren.

Verdeling van boomsoorten in Belgische bossen

De boomsoorten in Belgische bossen worden verdeeld als volgt :

  • 53% van loofbomen
  • 34% van naaldbomen
  • 13% van niet-productieve oppervlakte (wegen, heidevelden, vijvers, afritten…)

Behoud van de natuur

In België, beslaat het Europees netwerk Natura 2000 221.000 ha in Wallonia en 136.000 ha in Vlaanderen, dus een totaal van 384.500 ha (13 % van staatsgebied).
Integrale of beheerde reservaten worden verspreid over het hele land. In het Waalse Gewest beslaan deze reservaten ongeveer 10.000 ha.

Natura 2000
PEFC - promouvoir la gestion durable de la forêt

PEFC-Certificatie

De KBBM steun PEFC-certificatie, het meest verspreide certificatiesysteem ter wereld (307.000.000 ha in 2019), of 60% van het gecertificeerde oppervlakte ter wereld. In Wallonië beslaat het 54% van het bosgebied (300.000 ha) en 473 Belgische bedrijven hebben hun controleketen al gecertificeerd door de PEFC (juni 2019). Het FSC is ook aanwezig en beslaat 25.000 ha in het Vlaamse Gewest.

Bos en CO2

Het Belgische bos maakt een ofslag van ongeveer 480 miljoen ton CO2 (houtachtige biomassa, zwerfafval, dood hout en bovengrond). Bovendien compenseert de houtwinning en het langdurig gebruik van het bos de jaarlijkse CO2-uitstoot van 800.000 auto’s!
Maar de belangrijkste aantrekkelijkheid van bos voor CO2 is substitutie. Hout dat in de bouw, meubels… wordt gebruikt is een vervanging voor producten zoals PVC, beton of aluminium die qua productie duidelijk energie-intensiever zijn. Hetzelfde geldt voor het energiehout dat fossiele brandstoffen gaat vervangen.

Het bos: een multifunctionele ruimte die biodiversiteit verwelkomt

Wereldwijd herbergen bossen ongeveer 80% van de biodiversiteit op aarde. Bosbouwers spelen een sleutelrol in de ontwikkeling van de biodiversiteit. Volgens Philippe de Wouters, directeur van de KBBM, "zorgen bosbouwers, door bossen duurzaam te beheren en biodiversiteit te bevorderen, voor de goede gezondheid van bosecosystemen en ondersteunen ze alle fundamentele functies van het bos: houtproductie, recreatie, waterfiltratie en koolstofopslag".

Lees het artikel Bossen en biodiversiteit: schatten die gepromoot moeten worden

Zin om te lezen?