Plant een boom

Plant een boom als...

Herbebossing van percelen die een klimatologisch of biologisch gevaar hebben ondergaan.

Nieuwe bebossingen van landbouwgrond.

Innovatieve herbebossing (Kloemp).

Steun boomplantingprojecten.

Bewustmaking van het publiek en het trainen van bosmanagers in duurzaam beheer.

Steun het onderzoeksproject " Trees for Future ".

Geloof in de toekomst.

Committeren aan toekomstige generaties.

Handel om de planeet te redden.

Onze service heeft specifiek betrekking op bosbeheer en niet op tuinen.
U kunt echter enkele interessante referenties van professionals vinden op de website vanAdalia over uw tuin.