eForOwn leermiddelen

Trainen voor mijn bos
eForOwn

Diverse trainingsmaterialen online beschikbaar

Van 2012 tot 2014 was SRFB betrokken bij een project in het kader van het Europese programma "Leonardo: strategisch partnerschap". Het doel van dit project, genaamd eforOwn, was het opstellen van een beoordeling van de opleidingsbehoeften van (nieuwe) boseigenaren. Tegelijkertijd ontwikkelde het project instrumenten voor afstandsonderwijs om de kennis en vaardigheden van bosbouwers te verbeteren en het aantal opgeleide bosbouwers te verhogen.

De SRFB, het Centre National de la Propriété Forestière en France (CNPF) en het Centre de Recherche Forestière de Catalogne (CTFC), partners in het project, hebben een uitstekend partnerschap gevormd. Fijner is een trainingsstrategie ingevoerd (zie: eForOwn. Het einde van een project... het begin van een revolutie in (bij)scholing, Silva Belgica 6/2014). Daarom hebben we samen met onze Franse en Spaanse partners een aanvraag ingediend bij de Europese Commissie voor een nieuw project in het kader van het Europese programma "Erasmus +: samenwerking op het gebied van innovatie en uitwisseling van praktijken".

Nieuwe partners hebben zich bij dit avontuur aangesloten, namelijk, voor elk vertegenwoordigd land, een landbouwschool die de optie "Bos - Natuur" aanbiedt. In België werken we samen met de Haute École agronomique Condorcet de Ath - HEPHC.
Het Eduter Institute, dat deel uitmaakt van AgroSup Dijon en rapporteert aan het Franse ministerie van Landbouw, Voedsel en Bosbouw en het ministerie van Hoger Onderwijs en Onderzoek, maakt dit partnerschap ook compleet.

Er is een reeks trainingsmaterialen online beschikbaar - PDF-bestanden, geïllustreerde diavoorstellingen, video's - om aan de behoeften van boseigenaren en docenten te voldoen.

Trainen voor mijn bos