Verzekeringen voor uw bos

De KBBM stelt u twee verzekeringen tegen een voorkeurtarief voor:
B.A. Bos en de verzekering tegen bosbrand (AMIFOR).

BA Bos

Waar gaat het over?

De eigenaar kan burgerlijk aansprakelijk worden gesteld bij schade aan personen of goederen van derden veroorzaakt door een vallende boom of tak van zijn eigendom.

De Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij stelt u, als lid, een collectieve verzekering B.A. “Bos” voor. Deze verzekering wordt door de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij bij Vivium onderschreven.

Prijs

Deze service is inbegrepen in het Premium abonnement, dat €50 (enkel pakket) + €1,25/ha kost in aanvulling op je basisabonnement. De "Forest" aansprakelijkheidsverzekering bevat ook een sectie "wettelijke bescherming".

Beheer je bos met een gerust hart, met een bosaansprakelijkheidsverzekering!

Je verzekering updaten?

Als je je hectares wilt bijwerken, stuur dan een e-mail naar het secretariaat van de KBBM (secretariat@srfb-kbbm.be) met je persoonlijke gegevens en de gebieden die bijgewerkt moeten worden.

De verzekering tegen bosbrand

Waar gaat het over?

Amifor is een onderling verzekeringsfonds tegen bosbrand, in het leven geroepen door bosbouwers voor bosbouwers. Het dekt openbare en private boseigenaars tegen brand van hun bossen.

Prijs

De bijdrage hangt af van het feit of de verzekerde een particuliere of openbare eigenaar is.

Voor privaatrechtelijke boseigenaren (particulieren, bedrijven) is de vergoeding vast, ongeacht de soort, leeftijd of structuur van de opstand: €3,26 / ha, met een minimum van €20 per bestand.

Voor gemeenten en andere publieke eigenaren (provincies, OCMW's, kerkfabrieken, ...) is de bijdrage ook vast, maar verlaagd tot €3,03/ha, omdat publieke eigenaren niet onderworpen zijn aan verzekeringsbelasting.

Amifor - verzekering voor uw bossen
Zin om te lezen?