Nieuw

Bossen en biodiversiteit: schatten die gepromoot moeten worden
21
mrt

Bossen en biodiversiteit: schatten die gepromoot moeten worden

"Bossen en biodiversiteit: te kostbaar om te verliezen" is dit jaar het thema van de Internationale Dag van het Bos van de Verenigde Naties op 21 maart. De kwesties rond de ontwikkeling van biodiversiteit zijn nauw verbonden met duurzaam bosbeheer. Werken aan bossen betekent ook werken aan diversiteit.

Het bos: een multifunctionele ruimte die biodiversiteit verwelkomt

Wereldwijd herbergen bossen ongeveer 80% van de biodiversiteit op aarde. Bosbouwers spelen een sleutelrol in de ontwikkeling van de biodiversiteit. Volgens Philippe de Wouters, directeur van de KBBM, "zorgen bosbouwers, door bossen duurzaam te beheren en biodiversiteit te bevorderen, voor de goede gezondheid van bosecosystemen en ondersteunen ze alle fundamentele functies van het bos: houtproductie, recreatie, waterfiltratie en koolstofopslag".

Wat kunnen bosbouwers doen om de biodiversiteit in bossen te bevorderen?

  • door habitatdiversiteit (ecosysteemdiversiteit) te bevorderen: onregelmatige bosschages die gunstig zijn voor typische bossoorten (bosanemoon, zwarte specht, enz.) en regelmatige bosschages combineren met kleine open plekken die gunstig zijn voor de ontwikkeling van soorten van open milieus (dambloem, kwartaire heide, enz.). Er kunnen ook trapsgewijze randen worden aangelegd of vijvers worden gegraven.
  • door soortenrijkdom aan te moedigen: het diversifiëren van boomsoorten is essentieel voor de veerkracht van bossen bij gezondheids- en klimaatstress. Het is ook een manier om de draagkracht van flora en fauna te vergroten.
  • door genetische diversiteit aan te moedigen: door verschillende herkomstvariëteiten binnen dezelfde boomsoort te gebruiken, vergroten we de genetische diversiteit en daarmee ook het vermogen om ons aan te passen aan veranderingen in de omgeving.

Breng het bos de meest veelbelovende boomsoorten voor de toekomst

Het is met deze visie in gedachten dat het " Trees for Future " project, ondersteund door KBBM, verschillende nieuwe soorten en herkomstvariëteiten test op nationale schaal, in de context van het aanpassen van bossen aan klimaatverandering. Deze soorten en herkomst komen uit regio's waar het huidige klimaat vergelijkbaar is met het klimaat dat we de komende decennia waarschijnlijk zullen ervaren. Het doel is om het aanbod van genetisch materiaal dat beschikbaar is voor bosbouwers voor toekomstige herbebossing te vergroten en zo het voortbestaan van bossen en hun vele functies op de lange termijn te garanderen.

21 mars - Journée international des forêt
Zin om te lezen?