Lijst van paardenstuwadoors

Sommige leden van de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij hebben de wens geuit om door paarden getrokken houthakken te gebruiken op hun boerderijen. Dit voornemen gaat echter vaak gepaard met moeilijkheden om geschikte dienstverleners te vinden.

Hiernaast vind je de lijst van paardenstuwadoors opgesteld door de vereniging Meneurs. Als je nog steeds problemen hebt met het organiseren van je site, neem dan contact op met de vzw meneurs die je graag zullen helpen (https://meneurs.be/groupemeneurs@gmail.com).

Slippen in het bos

De vereniging Managers richt zich op onderzoek naar en ontwikkeling van tractie voor dieren.

  • De vereniging mag alle handelingen verrichten die direct of indirect verband houden met dit doel;
  • In het bijzonder kan het assistentie verlenen en interesse tonen in elke activiteit die vergelijkbaar is met zijn doel;
  • Optreden als tussenpersoon voor andere verenigingen of bedrijven met hetzelfde of een gelijkaardig maatschappelijk doel;
  • Onderzoek naar dierlijke tractie, advies aan openbare en particuliere organisaties over het gebruik van dierlijke tractie, opleiding van menners en/of dieren (paarden, ezels, muildieren, ossen, enz.), inrijden, ontwikkeling en bouw van werktuigen, uitleen-/uitwisselingscentrum voor werktuigen, uitwisselings- en technisch platform, organisatie van conferenties en seminars.
  • De activiteiten kunnen plaatsvinden in de bosbouw, bosbouwwerkzaamheden, tuinbouw, landbouwwerkzaamheden, werkzaamheden in wijngaarden, toeristische activiteiten, enz.
  • Deze lijst is exemplarisch en niet uitputtend.