Nieuw

19
dec

Veerkrachtig bos 2023: een doorslaand succes

Veerkrachtig bos 2023

De 3de editie van de 'Resilient Forest' projectoproep in Wallonië was een recordsucces, met 380 geselecteerde projecten voor 253 eigenaars met een totale oppervlakte van 700 hectare.

Onder leiding van de Minister van Bosbouw, Céline Tellier, heeft dit programma tot doel Waalse boseigenaars te helpen bij de wederopbouw van een meer veerkrachtig bos, zodat het zijn vele ecosysteemdiensten kan blijven leveren: de productie van kwaliteitshout, het behoud van de biodiversiteit en het landschap, de bescherming van de bodem, de regulering van het klimaat, de opslag van CO2, enz.

Dit jaar waren er 4 pakketten beschikbaar voor privé-eigenaars en onder toezicht van Filière Bois Wallonie:

  • Vaste prijs 1 (€500/ha) voor de diversificatie van jonge opstanden
  • Pakket 2 (€2.000/ha) als basispakket
  • Forfaitair percentage 3 (€2.500/ha) voor 'biogene soorten'.
  • Pakket 4 (€3.000/ha) gericht op 'biodiversiteit'.
Nouveau tarif - forêt résiliente 2023

De pakketten "biogene soorten" en "biodiversiteit" waren het populairst en lieten een positieve trend zien sinds het proefproject van 2021. Dit succes overtrof de verwachtingen en met het beschikbare budget konden niet alle projecten worden gefinancierd, wat leidde tot enige teleurstelling bij de deelnemers, aangezien er 472 projecten werden ingediend en 380 geselecteerd.

In openbare bossen vertegenwoordigen de 482 projecten die door de DNF zijn geselecteerd en gecontroleerd, ongeveer 691 ha geregenereerd gebied voor 128 eigenaren.

In 3 jaar tijd heeft 3.858 hectare openbaar en particulier bos geprofiteerd van de steun van "Resilient Forest".

Een vierde editie is gepland en zit al in de pijplijn voor 2024. Meer informatie over foretresiliente.be

Zin om te lezen?