Dood hout voor bossen

Home > Opleidingen en activiteiten > Onze projecten > Dood hout voor bossen

Dood hout is een belangrijke bron voor ongeveer 30 % aan bosbewonende soorten en speelt een vitale rol in koolstof- en voedingsstoffencycli, die essentieel zijn voor bosregeneratie en voor het verbeteren van de veerkracht en robuustheid van bossen bij wereldwijde veranderingen. Het verhoogt ook de productiviteit van het perceel door de biologische werking van de bodem te verbeteren.
De bossen in Wallonië vertonen een aanzienlijk terugkerend tekort, dat kan worden verklaard door een negatieve perceptie van dood hout en een beperkt bewustzijn van het belang en de voordelen ervan op middellange en lange termijn.Het 'Dead Wood for Forests'-project, geleid door Gembloux Agro Bio Tech, ging van start in september 2023 en loopt tot eind 2024.
Het doel is om een samenvatting te maken van de kennis over de biologische aspecten van dood hout en bomen van biologisch belang in en voor productiebossen, vooral met het oog op de verbetering van de bosregeneratie. Het heeft ook tot doel om de toestand van de bron en de perceptie ervan in Wallonië te analyseren, om de ecologische en economische impact van het reserveren van volumes hout voor necromassa te beoordelen, en om een strategie, technische routes en inhoud voor opleidingen voor te stellen om het bewustzijn van alle betrokkenen in de houtindustrie te vergroten.


Er is al een aantal onderzoeken uitgevoerd om de percepties, obstakels, acceptatieniveaus en mogelijke oplossingen binnen de houtindustrie te beoordelen.


Er zullen dan technische routes worden opgesteld om deze hulpbron zo effectief mogelijk te beheren, waarbij ook het compartiment van bomen van biologisch belang en zeer grote bomen, die grote hoeveelheden groot dood hout genereren, wordt geïntegreerd.
Om deze trajecten te illustreren, zal de SRFB eind 2024 specifieke opleidingen opzetten (van sensibilisering tot praktische toepassing op het terrein) voor actoren uit de houtindustrie en voor gespecialiseerde scholen.
Hiervoor is SRFB momenteel op zoek naar productiebospercelen met groot dood hout en bomen van biologisch belang.