VoorDiL

De Koninklijke Bosbouwvereniging van België (SRFB, België) heeft in samenwerking met de Mendel Universiteit van Brno (MENDELU, Tsjechië), het Institut Genech (UFA, Frankrijk), het Institut Technique Horticole de Gembloux (ITH, België) en het Centre de Développement Agroforestier de Chimay (CDAF, België) een nieuw Erasmus+ project gelanceerd onder de naam "ForDiL" voor "digitaal leren in de bosbouw". Het hoofddoel van dit project is het bevorderen van het leren over gemengde bosbouw met doorlopende bedekking (CCMS) met behulp van digitale hulpmiddelen.Het MCCS is een op ecosystemen gebaseerde, integratieve aanpak die het behoud, de instandhouding en het gebruik van bossen in al hun multifunctionaliteit wil bevorderen. Deze aanpak is gebaseerd op verschillende principes zoals het behoud van bosbedekking, de bescherming van zeldzame soorten, enz. Deze principes kunnen variëren naargelang de specifieke context van elk land, maar zijn over het algemeen gebaseerd op het begrijpen, gebruiken en respecteren van de natuurlijke dynamiek van bosecosystemen, vanuit een economisch, ecologisch en sociaal perspectief. De MCCS-benadering is gericht op het bevorderen van de veerkracht van bosecosystemen, een fundamentele uitdaging in het licht van klimaatverandering als we gezonde, multifunctionele bossen willen doorgeven aan toekomstige generaties.

Met deze leermiddelen kunnen leerlingen de impact van interventies in het bos beoordelen.
Concreet is een "marteloscoop" een bosbouwlocatie, meestal rechthoekig, met een oppervlakte van één hectare, waar alle bomen worden genummerd, in kaart gebracht en geregistreerd. Op basis van deze gegevens en de resultaten van de fictieve hamerslag die de leerling uitvoert, zal een softwareprogramma de keuzes van de leerling met betrekking tot het kappen/behoud van bomen begeleiden en beoordelen.
Een travailloscoop werkt volgens hetzelfde basismodel, maar heeft als doel de resultaten van verschillende bosbouwkundige ingrepen en de effecten (economisch, ecologisch) gunstig of ongunstig voor onregelmatig opstandbeheer te testen.
Deze oefenworkshops stellen leerlingen in staat om individueel of in groepen te oefenen in het veld, de balans op te maken, resultaten te vergelijken en te bespreken.


Het doel van het project is om een autonoom digitaal trainingsinstrument te creëren. Het is gericht op huidige en toekomstige boseigenaren en -beheerders (studenten in bosbouw- of bosbouwopleidingen aan beroepsscholen en instellingen voor hoger onderwijs), om hun vaardigheden in deze nieuwe benadering van bosbeheer te ontwikkelen. Er zijn verschillende specifieke activiteiten gepland, waaronder de ontwikkeling van een marteloscoop en een travailloscoop waarin de SMCC-benadering is geïntegreerd.

Na een onderzoeks- en ontwerpfase werken de partners aan het ontwikkelen en testen van deze twee apparaten, die vervolgens worden geïntegreerd in een applicatie die in het veld kan worden gebruikt. Studenten en docenten van de partnerinstellingen zijn betrokken bij de testfasen en profiteren van uitwisselingen met andere Europese studenten over SMCC in relatie tot verschillende bosopstanden.
Het verwachte resultaat van het project is een applicatie die beschikbaar is in het Engels, Frans en Tsjechisch en die doelgroepen een digitaal educatief hulpmiddel biedt waarmee ze zelfstandig kunnen experimenteren met SMCC.
Dit project begon eind 2023 en zal 3 jaar lopen.