W.A.V.E.

W.A.V.E., un projet qui ne manque pas de bois !

Le projet W.A.V.E. vise à promouvoir une filière bois locale en mobilisant ses acteurs, des producteurs jusqu’aux utilisateurs. Son objectif est de mobiliser les acteurs locaux, en amenant une coopération dans le but de créer des prototypes avec de nouvelles essences, non valorisées, dans la construction.


La Société Royale Forestière de Belgique joue un rôle central dans ce projet. En effet, elle est en charge d’approvisionner les partenaires du projet en matières premières avec des essences d’avenir, visant à les tester dans la construction.

L’équipe W.A.V.E de la SRFB cherche des propriétaires ayant comme essences du bouleau, peuplier, charme, chêne rouge, merisier, aulne, châtaignier, robinier, cèdre et séquoia. Si vous possédez ces essences avec une circonférence d’au moins 90 cm et une grume d’une hauteur minimum de 4 m, n’hésitez pas à vous manifester auprès d’eux :

Meer dan een derde van de Grande Région (GR) is bedekt met bos, een belangrijke bron van hout en de thuisbasis van veel van de belangrijkste spelers die betrokken zijn bij de verwerking ervan. Door de klimaatverandering verandert het aangezicht van het bos en dus ook de beschikbare grondstof voor verwerking. Hoe zal deze bron veranderen? Welke toepassingen zijn er mogelijk? Welke maatregelen moeten worden genomen om producenten en verwerkers met elkaar in contact te brengen? Hoe kunnen we de ontwikkeling van economische activiteiten in stand houden waarbij het behoud van de GR-bron een prioriteit is?


De W.A.V.E.-partners, waaronder SRFB, onder leiding van Filière Bois Wallonie, zetten zich in voor het bevorderen van een hoogwaardige lokale houtindustrie door de waardeketen te verplaatsen en het gebruik van hout aan te moedigen, een milieuvriendelijk materiaal met een hoog koolstofopslagpotentieel.
W.A.V.E. wil het gebruik van lokaal hout verhogen, vooral in de bouw, gezamenlijke grensoverschrijdende strategieën ontwikkelen, uitwisselingen tussen spelers vergemakkelijken, de samenwerking binnen en tussen de verschillende sectoren versterken en bedrijven ondersteunen via innovatie en digitale technologie.
Het is de ambitie van W.A.V.E. om het behoud van de natuurlijke rijkdommen te verzoenen met de overgang naar een economie gebaseerd op de lokale ontwikkeling van de houtindustrie in de Grotere Regio, door het bevorderen van netwerken om allianties aan te moedigen, bedrijven aan te moedigen om zich te verplaatsen en een ruimte te creëren die collectieve actie bevordert.

De Grande Région is een grensoverschrijdend samenwerkingsgebied dat gebieden in 4 Europese landen samenbrengt: Duitsland (Rijnland-Palts en Saarland), België (Wallonië en de federatie Wallonië-Brussel), Luxemburg en Frankrijk (Lotharingen, Meurthe-et-Moselle, Maas) Meer info op www.granderegion.net