MigForest

De Royal Forestry Society of Belgium is de hoofdpartner in een nieuw Europees Interreg-project voor Noordwest-Europa genaamd MigFoRest, wat staat voor "Assisted Migration to increase Forest Resilience in NWE". Het project heeft 6 partners, waaronder twee uit Frankrijk (Office National des Forêts en NeoSylva), één uit Duitsland (FVA : Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg) en drie Belgen (Société Royale Forestière de Belgique, Centre wallon de recherches agronomiques en Instituut voor Natuur- en Bosondorzoek), die zullen samenwerken om geassisteerde migratie van soorten en herkomst in te zetten als een van de oplossingen om de veerkracht van bossen in Noordwest-Europa met het oog op klimaatverandering te vergroten. Met een totaal budget van €7,1m zal het project vier en een half jaar duren.In eerste instantie zal het project werken aan het identificeren van de meest veelbelovende soorten en herkomstvariëteiten, het analyseren van de genetische diversiteit van zuidelijke opstanden en het identificeren van de beste zaadbronnen. Het risico op invasies en het biodiversiteitspotentieel van deze nieuwe soorten zal worden beoordeeld.

Vervolgens zullen in de drie landen proefgebieden worden ontwikkeld door verrijkingsaanplantingen van cellen met ondersteunde migratie in zowel privé- als openbare bossen. De zaailingen zullen worden geoogst uit eerder geïdentificeerde opstanden in het zuiden. De SRFB van zijn kant zal verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van een gebied in Condrus en een gebied in de Ardennen. Deze aanplantingen zullen vervolgens worden gebruikt als een educatief instrument om de kwestie van de geassisteerde migratie aan te kaarten bij verschillende doelgroepen (beleidsmakers, lokale verkozenen, eigenaars en beheerders van privé- en openbare bossen, boomkwekers, bosaannemers, het grote publiek, schoolkinderen, enz.)

Tegelijkertijd zullen er drie nieuwe zaadboomgaarden worden opgezet of aangeplant om ervoor te zorgen dat de noordelijke gebieden uiteindelijk onafhankelijk zullen zijn als het gaat om het leveren van zaden van zuidelijke soorten. Voor deze taak zal een beroep worden gedaan op het nieuw gevormde bosgeneticateam van de CRAw.
Het project bevindt zich momenteel in de opstartfase, waarbij de teams van de verschillende partners geleidelijk worden samengesteld.