Kits Pédagogiques

Home > Ontdek Forest Friends > Leermiddelen > Kits Pédagogiques

Ontdek een reeks gratis educatieve kits over bossen en de mensen die er wonen, met een grote verscheidenheid aan activiteiten. De kits zijn complementair en verrijkt met talrijke illustraties en theoretische referenties.

Pluk en plant

Pluk en plant

Doelstellingen:

  • Begrijp de verschillende aspecten van bosbeheer op een leuke manier,
  • Nadenken over toekomstige boomsoorten in het licht van klimaatverandering.

Thema: Boomaanplant, productie, biodiversiteit, klimaatverandering, bioklimatologische regio

Level: vanaf 14 jaar.

Geproduceerd door: Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij en Ressources Naturelles Développement, in het kader van Regiowood II (Europees project voor de bossen van de Grotere Regio).

Leen het spel:

Ben je leerkracht of animator? Wil je Pluk en plant gebruiken in je activiteiten? Je kunt het spel Pioche et Plante lenen. Je kunt ook een workshop volgen om het spel onder de knie te krijgen.

Beschrijving:

Pluk en plant is een bordspel dat je uitnodigt om de problemen rond onze bossen te ontdekken en hun diversiteit te cultiveren! Door zoveel mogelijk veelbelovende soorten op de juiste plaatsen te planten en tegelijkertijd een evenwicht te bewaren tussen houtproductie en milieubescherming, kunnen de spelers de rijkdom van de Waalse bossen helpen bestendigen. Maar daarvoor moeten ze hun verstand en strategie gebruiken en een heleboel uitdagingen aangaan. De titel van beste boswachter ligt voor het grijpen!

Over de ontwikkeling van Pluk en plant...

Regiowood II is een grensoverschrijdend initiatief met een twaalftal partners uit België, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg. Het heeft tot doel een antwoord te bieden op actuele bosbouwproblemen door het duurzaam beheer van privébossen te versterken ten voordele van de Grotere Regio en haar natuurlijk erfgoed.

In samenwerking met operationele en methodologische partners uit België, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg heeft het project een breed scala aan initiatieven en instrumenten ontwikkeld om kennis over bosbeheer te verzamelen en zo duurzaam beheer in particuliere bossen te versterken, ten behoeve van de hele Grotere Regio en haar natuurlijke erfgoed.

Van de ontwikkelde hulpmiddelen hebben KBBM en RND een bordspel uit 1999 geactualiseerd, dat is verrijkt met onderzoeksresultaten en andere actuele milieuaspecten.

L’Homme et la Forêt

L’Homme et la Forêt

Doelstellingen:

Bewustmaking van de beroepen, actoren en gebruikers van het bos en het beheer ervan

Thema: bossen, bomen, ecosystemen, bosbeheer, hout, klimaatverandering, energie

Level: 10-12 jaar

Productie: CARAH vzw (Cel Forêt Nature Environnement), Hout Info Bois vzw, Koninklijke Bosbouwmaatschappij van België, met de educatieve steun en co-ontwerper van Empreintes vzw en met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Interreg Va - Forêt Pro Bos).

Beschrijving:

Het eerste deel van de kit is theoretisch en geeft een basiskennis van bosbeheer en het belang ervan voor het produceren van een duurzame bron. Het tweede deel bevat 15 activiteiten die in het bos of binnenshuis kunnen worden uitgevoerd en waarvoor weinig materiaal nodig is. Deze kit is het ideale hulpmiddel voor leerkrachten en speelpleinleiders.

Wat is er zo speciaal aan deze kit? Het kan gekoppeld worden aan de applicatie Forest Fun en aan vier educatieve routes in de hele Interreg-regio.

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Clé des bois

Clé des bois

Doelstellingen:

  • Bewustmaking van het bosmilieu met slechts een paar basisbegrippen,
  • Een leuke, praktische benadering van het bosecosysteem en zijn vele rollen.

Thema: bossen, voedselwebben, bomen, bosbouw, bedreigingen en oplossingen voor bossen

Level: 6 tot 13 jaar

Productie: Forêt Wallonne vzw en Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij, met de vriendelijke hulp van Joëlle Coenraerts voor fiche 11, in het kader van overeenkomsten gecofinancierd door het Waals Gewest (DGRNE - DNF) en de Europese Unie (Doelstelling 5 B).

Beschrijving:

La Clé des Bois is een verzameling van 18 educatieve bladen die ontworpen zijn om kinderen kennis te laten maken met de wetenschap van het bosmilieu, met eenvoudige concepten als uitgangspunt. Het bevat verschillende activiteiten: binnen of buiten, alleen, met z'n tweeën of in groepjes, met verschillende benaderingen (competitie, samenwerking, reflectie, creativiteit). Elk blad bevat een reeks theoretische bronnen en een verscheidenheid aan illustratieve tekeningen.

Wood’Kit

Wood’Kit

 Doelstellingen:

  • Mensen informeren over de multifunctionele rol van het bos,
  • Een inleiding in de complexiteit van het aquatische systeem van rivieren,
  • Informatie en procedures voor het organiseren van een jeugdbewegingskamp in Wallonië.

Thema: interacties tussen mens en natuur, biotoop, welzijn in de natuur

Level: 5 tot 18 jaar

Geproduceerd door Empreintes vzw, met de steun van de 5 Franstalige jeugdbewegingen, de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij en PEFC Belgium.

Beschrijving:

Wood'kit is een onmisbare brochure voor jeugdwerkers die in bossen en rivieren willen werken. De tool bevat 30 activiteitenbladen die ontworpen zijn om op verschillende manieren gelezen te worden, afhankelijk van de behoeften van de leider. Er zijn 4 hoofdthema's: begrijpen, respecteren, voelen en ervaren. Afhankelijk van het tijdstip van het kamp worden activiteiten voorgesteld voor het leiden van een natuuractiviteit, spelen in het bos of het voorbereiden van het kamp zelf.

Naast de activiteitenbladen bevat de brochure een reeks hulpmiddelen om dieper in te gaan op de behandelde concepten: teken, het (on)opzetten van het kamp, woordenlijst, hameren, bosgebruikers, enz.

Het notitieboekje van de boswachter

Het notitieboekje van de boswachter

 Doelstellingen:

  • Identifier un arbre par l’observation des feuilles

Thème : interactions homme/nature, identification

Niveau : 8 à 14 ans

Réalisation : Institut d’Eco-Pédagogie.

Beschrijving:

Permettre aux enfants d’identifier eux-mêmes les différentes espèces d’arbres grâce à l’observation des feuilles.

De boom

De boom

Doelstellingen:

  • Ontdek alle aspecten van het leven in bomen.

Thema: Bomen, fotosynthese, identificatie, meting, gebruik, ecosystemen, waterretentie

Level: 9 tot 14 jaar

Geproduceerd door CPECN/CRIE de Mariemont, verdeeld door DGRNE - Service SensiCom (Waals Gewest).

Beschrijving:

De Boom is een educatief pakket dat ingaat op bomen en verschillende direct gerelateerde concepten, maar ook op planten en grond. Het bevat 17 activiteiten. Voor elke activiteit zijn twee documenten beschikbaar. Een educatief werkblad voor leerlingen, aantrekkelijk en beknopt vormgegeven. De voorkant van het blad is ontworpen om een sterke, duidelijke boodschap over te brengen. De achterkant is gewijd aan acties, spelletjes, onderzoeken, werk of reflectie die kinderen alleen of in groepjes kunnen uitvoeren, met of zonder hulp van de leerkracht of een begeleider. Een document voor de leerkracht gaat dieper in op het thema, beantwoordt vragen, stelt werkmethodes voor en geeft bijkomende informatie en ideeën.

Biodiversiteit in bossen

Biodiversiteit in bossen

Biodiversiteit in bossenBirdLife Zwitserland heeft de campagne "Biodiversiteit in bossen" gelanceerd. Deze werd in 2011 gelanceerd tijdens het Internationale Jaar van het Bos. Het doel van de campagne is om samen te werken met bosbouwers, boseigenaren en overheden om de ontbrekende elementen in het bos te bevorderen en zo de biodiversiteit te vergroten.