Nieuw

01
dec

Mon entreprise souhaite planter un arbre!

Verantwoorde bosaanplant

Sinds 2011 biedt de SRFB organisaties de kans om bij te dragen aan een project om onze Belgische bossen te herstellen.

Depuis plusieurs années, nos forêts subissent des crises sanitaires sans précédent (scolytes de l’épicéa, chalarose du frêne, dépérissement du chêne,….) . Nos arbres, fragilisés par les sécheresses successives ne résistent plus aussi bien aux attaques biotiques et abiotiques et de nombreux dépérissements surviennent.

In 2011 besloot SRFB een fonds te ontwikkelen om herbebossing te ondersteunen via bijdragen van bedrijven. Maar de snelheid waarmee klimaatverandering zich voltrekt, heeft ons er in 2018 toe aangezet om een nieuw onderzoeksproject te ontwikkelen met de naam " Trees for Future ". Het doel van dit innovatieve wetenschappelijke project is om te bepalen welke boomsoorten veerkrachtiger zullen zijn en zich beter zullen aanpassen aan het klimaat van morgen. We geloven dat dit project, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met wetenschappers en universiteiten, cruciaal is voor de toekomst van onze bossen op de lange termijn.

Daarom zal vanaf 2020 elke organisatie die wil bijdragen aan het planten van bomen ook bijdragen aan het " Trees for Future ".

Chiffre sur les plantations, Trees for Future, Sponsors

Votre entreprise souhaite soutenir la plantation responsable
d’arbres en forêt ?

KBBM, met meer dan 125 jaar ervaring en nauwe banden met bosbouwers, coördineert verantwoorde bosaanplant.

Nous remercions de tout cœur toutes ces structures et entreprises qui contribuent au reboisement de nos forêts belges. Si nous ne pouvons nous porter garant de leur démarche environnementale, nous pouvons toutefois certifier la plantation responsable des forêts qu’ils soutiennent.

Zin om te lezen?