Changer de formule de cotisation

Passer de la cotisation de base à la premium plus rapidement

Changement de formules cotisation - membre
Changer cotisation membre

  • Lid informatie
  • Patrimonium
  • Bijdragebedrag

Lid informatie

Deze gegevens blijven strikt vertrouwelijk.

Uw vermogen

VERZEKERING R.C. FOREST
Vraag naar het premium abonnement om je oppervlakken te verzekeren.


Totaal aantal hectaren : ha

Bedrag van de bijdrage

Beschrijving

Bedrag

Basisbijdrage

Oppervlakte (€2,30/ha)
Totaal hectaren : ha

Premium lidmaatschap

Verzekerd areaal (€1,25/ha)
Totaal verzekerde hectares : ha

Lid van verenigingen

LV Lid

Korting

%

De maximale basisbijdrage is € 1.500
Het lidmaatschapsgeld is geldig van januari tot december van dit jaar.

Uw bedrag is 

De maximale basisbijdrage is € 1.500
Het lidmaatschapsgeld is geldig van januari tot december van dit jaar.

Uw bedrag is
Prorata over het jaar of Promotiecode

Maak het bovenstaande bedrag over op de SRFB-rekening
BE71 3100 4375 5069 (BIC: BBRUEBB)
met de woorden "Bijdrage 

Maak het bovenstaande bedrag over op de gezamenlijke rekening
BE55 3630 9608 8644 (BIC: BBRUEBB)
met de woorden "Bijdrage