Actie Kloemp : geef uw passie voor het bos door aan uw erfgenamen

Hoe wekt U bij uw kinderen en kleinkinderen interesse voor het beheer van familiale bossen?

Toekomstige erfgenamen hebben vaak weinig belangstelling voor het beheer van de familiebossen. Deze vaststelling lag aan de basis van het idee dat passie voor het bos van jongs af aan moest worden gewekt. Dat is mogelijk door een sterke gevoelsmatige band te smeden tussen het kind en een groep bomen – de Kloemp- die vanaf de kindertijd wordt opgevolgd.


                                Een kloemp van wintereiken in een matrix van berken


Een Kloemp, hoe werkt dat?

Een Kloemp, of aanplanting in kleine groep, is een aanplanting van 25 (loof- of naald)bomen, dicht bij elkaar (meestal 1x1) in de open lucht of onder volwassen bomen (bijvoorbeeld groveden). Er wordt aanbevolen om 30 tot 70 kloempen/ha (dit is 1 kloemp om de 12 tot 18 meter) aan te planten. De rest van het oppervlak volgt zijn natuurlijke ontwikkeling of is verrijkt met boomsoorten bijvoorbeeld voor de biodiversiteit. Er is vervolgens alleen beheer in de Kloempen. Dankzij de geringe «op te volgen» oppervlakte (ongeveer 20% van de kavel) kan in elke Kloemp (tijd en geld) worden geïnvesteerd voor bescherming (individuele bescherming) en onderhoud (vrijmaken, snoeien). Het is de bedoeling om op termijn, door geleidelijke volledig vrijstelling bij dunning, te komen tot een toekomstige hoogwaardige boom in elke groep.


Hoe de Kloemp kinderen wegwijs maakt in bosbeheer

Naast de voordelen van de techniek voor de bosbouw biedt de Kloemp het voordeel dat het een kleine beheereenheid (15-25 m²) vormt die bij de aanplanting aan een kind kan worden toevertrouwd. Het kind zal helpen met de aanplanting en zal de Kloemp een of twee keer per jaar met zijn ouders bezoeken om onderhoudswerken uit te voeren. De lichte opruimingswerken kunnen de eerste jaren met de hand gebeuren gezien de beperkte oppervlakte. Deze « intensieve » opvolgingsfase tijdens de eerste jaren gebeurt op een leeftijd waarop kinderen nog heel open en ontvankelijk zijn. De volgende fase, de kwalificeringsfase genoemd, kan 15 tot 30 jaar duren naargelang de boomsoort veel of weinig follow-up vereist. Deze fase stemt overeen met de drukke periode van het leven als adolescent en jongvolwassene van de bomenplanter, die terug in contact komt met zijn bomen op het moment van de eerste volledig vrijstelling bij dunning. De "jonge beheerders" zijn dan aangenaam verrast als ze onder de bomen die ze eigenhandig hebben aangeplant, de toekomstige bomen van de populatie zien groeien.


Om de passie voor het bos op te wekken bij de erfgenamen van de boseigenaars, lanceert de KBBM de actie Kloemp.

De KBBM verleent steun aan eigenaars die deze techniek willen toepassen met hun kinderen, kleinkinderen, neven en nichten…
Concreet biedt de KBBM:
   - een centrale heipaal om de Kloemp herkenbaar en opspoorbaar te maken. Er zal een bord worden geplaatst met de naam van het kind, de aanplantingsdatum en de naam van de boomsoort.
   - bezoek van een (speciaal opgeleide) boscoach om samen met de eigenaar na te denken over de keuze van de kavel, van de boomsoorten en over het aanplantingsplan.
   - de aanwezigheid van een coach tijdens de aanplanting om de kinderen te begeleiden (aanplanting, plaatsing van beschermingen tegen wild) en om hen het principe uit te leggen.
   - financiële steun van 0.50€/jonge plant via het sponsoringprogramma aanplantingen (in de grens van beschikbare gelden : verzoeken die vóór eind augustus 2018 zijn ingediend, krijgen voorrang)
   - een technische fiche om bij te houden, met de onderhoudsvoorschriften van de Kloemp.


Als u interesse hebt voor deze actie en ze met uw kinderen of kleinkinderen in de praktijk wil brengen met een Kloemp, neem dan contact met Nicolas Dassonville (02/223 09 01 of nicolas.dassonville@srfb-kbbm.be) of vul het contactformulier in.

 

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

Met steun van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Nederlands